BAB 1  PENGENALAN KEPADA FIZIK

 

 

KONSEP FIZIK

 

KUANTITI ASAS

 

KUANTITI TERBITAN

 

PENGUKURAN

 

KAEDAH PENYIASATAN FIZIK

 

AMALAN PENYIASATAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

 

SOALAN LATIHAN

 

LAMAN PAUTAN

 
http://www.nobel.se - Maklumat tentang para pemenang hadiah nobel

 
http://physics.nist.gov/cuu/Units/current.html - Menerangkan kuantiti asas dan unit SI nya

 
http://mathforum.org/dr.math/dr.math.elem.html - Aspek matematik dalam fizik

 
http://www.tcaep.co.uk/science/symbols/index.htm -Menyenaraikan seberapa banyak persamaan dan pemalar fizik

 

         KEMBALI KEATAS