BAB 7 ELEKTRIK DAN KEELEKTROMAGNETAN

 

MEDAN ELEKTRIK DAN PENGALIRAN CAS

 

HUBUNGAN ANTARA ARUS DENGAN BEZA KEUPAYAAN

 

LITAR BERSIRI DAN SELARI

 

DAYA GERAK ELEKTRIK DAN RINTANGAN DALAM

 

TENAGA DAN KUASA ELEKTRIK

 

KESAN MAGNET BAGI KONDUKTRO YANG MEMBAWA ARUS

 

DAYA SALING TINDAKAN ANTARA KONDUKTOR MEMBAWA ARUS DENGAN MEDAN MAGNET

 

ARUHAN ELEKTROMAGNET

 

ARUS TERUS DAN ARUS ULANG ALIK

 

TRANSFORMER

 

PENJANAAN  DAN PENGHANTARAN TENAGA ELEKTRIK

 

PERANAN TENAGA ELEKTRIK DAN SIFAT KEELEKTROMAGNETAN DALAM KEHIDUPAN

 

SOALAN LATIHAN

 

LAMAN PAUTAN

 

HARAP MAAF - LAMAN INI MASIH DALAM PROSES PEMBINAAN