BAB 9 KERADIOAKTIFAN

REPUTAN RADIOAKTIF

 

KONSEP SETENGAH HAYAT

 

KEGUNAAN BAHAN RADIOAKTIF

 

MENYEDARI BAHAWA BAHAN RADIOAKTIF ADALAH BERGUNA TETAPI BOLEH JUGA MENDATANGKAN MUDARAT JIKA TIDAK DIURUS DENGAN BETUL

 

SOALAN LATIHAN

 

LAMAN PAUTAN

 

HARAP MAAF - LAMAN INI MASIH DALAM PROSES PEMBINAAN